Podmínky půjčovny

Fyzická osoba

Pro zapůjčení zařízení fyzickou osobou požadujeme:

platný občanský průkaz pro občany ČR
zálohu v hotovosti dle ceníku

Právnická osoba

Pro zapůjčení zařízení právnickou osobou požadujeme:
občanský průkaz osoby která si vypůjčuje zařízení
předložení originálního výpisu z obchodního rejstříku
předložení originálního živnostenského listu
Poznámka: možnost bez-zálohových výpůjček a slev.

Cizí státní příslušník

Pro zapůjčení zařízení jako cizí státní příslušník požadujeme:
pas s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR (pro občany Slovenské republiky akceptujeme Slovenskou OP)
zálohu v hotovosti dle ceníku
Při nesplnění podmínek
Pokud nesplňujete uvedené podmínky požadujeme:
záloha až do výše pořizovací ceny zařízení

Doba nájmu

Doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky. Její platnost je 24 hodin + je přidána 1 hodina zdarma na dopravu. Při překročení této doby se automaticky načítá další započatá 4-hodinová nebo 24-hodinová sazba.
Doba pronájmu je stanovena při výpůjčce. Tuto dobu lze telefonicky prodloužit nebo stroj vrátit dříve než bylo sjednáno při výpůjčce. Nájemce uhradí nájemné pouze za dobu pronájmu.
U cen uvedených v ceníku t.j. 1 – 2 dny , 3 – 9 dní a 10 dní a více se rozumí cena pronájmu za 24 hod. Cena na víkend So+Ne je od soboty 7:00 do pondělí 9:00.
Čtyřhodinovou sazbou se rozumí cena pronájmu na max. 4 hodiny od chvíle půjčení v rozmezí otvírací doby.